reklama Místo pro Vaši reklamu
AKCE Vyber si reklamní banner pro svoji firmu úplně zadarmo

Vyhledávání

 

/


 
 

 
 

 
 

* Tato položka je povinná

 
Plzeňský kraj Jihočeský kraj Praha Karlovarský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Pardubický kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj
Mapa krajů

MF očekává v letošním roce hospodářský růst o 3,6 %

Růst světové ekonomiky nabírá na dynamice. Eurozóna i Evropská unie jako celek zaznamenaly v roce 2017 nejvyšší tempo ekonomického růstu za celou dekádu a rovněž ekonomiky Spojených států amerických i Číny dosahují velmi dobrých výsledků. Většina ekonomik by si své tempo hospodářského růstu měla udržet i v letošním roce, neboť růstové vyhlídky zůstávají velmi nadějné.

 

                                                                 

Za celý rok 2017 vzrostl hrubý domácí produkt České republiky o 4,4 % a příznivá hospodářská situace by měla přetrvávat i nadále. V letech 2018 a 2019 by měl být ekonomický výkon tažen výhradně domácí poptávkou v čele s výdaji na konečnou spotřebu domácností a investiční aktivitou firem a vládních institucí. Spotřebu domácností podpoří zejména růst reálných disponibilních příjmů odrážející vyšší mzdovou dynamiku při velmi nízké míře nezaměstnanosti, vysokém počtu volných pracovních míst a klesající míře úspor. Investice by pak měly být stimulovány prostředky Evropských strukturálních a investičních fondů, potřebou soukromého sektoru inovovat technologické vybavení při nerovnováhách na trhu práce a také snižující se relativní cenou kapitálu vůči ceně práce v prostoru nízkých reálných úrokových sazeb. Saldo zahraničního obchodu by na dynamiku hospodářského růstu mělo v obou letech působit neutrálně. Vzhledem ke zvýšení pravděpodobnosti pokračování pozitivního ekonomického vývoje a novým vládním opatřením zvyšujeme predikci hospodářského růstu pro rok 2018 na 3,6 % a pro rok 2019 na 3,3 %.

Od počátku roku 2017 se meziroční růst spotřebitelských cen až na výjimky pohybuje v horní polovině tolerančního pásma 2% inflačního cíle České národní banky, v letošním roce již míra inflace klesla pod inflační cíl. V letech 2018 a 2019 předpokládáme, že se protiinflační vlivy vyplývající z předpokládaného zpřísňování měnových podmínek, zejména v kurzové složce, začnou prosazovat více než proinflační efekty zvyšování mezd a kladné produkční mezery. Predikci průměrné míry inflace na rok 2018 proto snižujeme na 2,1 %, pro rok 2019 na 1,9 %.

Trh práce se v průběhu roku 2017 dostal do stavu plné zaměstnanosti a nyní již vykazuje symptomy přehřívání. Růst zaměstnanosti od konce roku 2014 setrvale přesahuje hranici 1 % a sezónně očištěná harmonizovaná míra nezaměstnanosti činila v únoru pouhé 2,4 %. Nedostatek pracovníků je patrný prakticky ve všech odvětvích ekonomiky, což na jedné straně představuje překážku pro hospodářský růst využívající další pracovní sílu, na straně druhé to firmy motivuje k investicím zvyšujícím produktivitu práce. Domníváme se, že na stávající úrovni má nezaměstnanost již jen velmi omezený prostor pro pokles, a proto ponecháváme predikci míry nezaměstnanosti na rok 2018 na úrovni 2,4 % a na rok 2019 na 2,3 %.

Přebytek běžného účtu platební bilance se ve 4. čtvrtletí 2017 zvýšil na 1,1 % HDP. Kladná salda bilancí zboží a služeb výrazně převyšují schodek prvotních důchodů, na nějž má největší vliv odliv důchodů z přímých zahraničních investic ve formě dividend a reinvestovaného zisku. S ohledem na proběhnuvší revizi dat za roky 2016 a 2017 a předpokládané změny ve struktuře ekonomického růstu se predikce přebytku běžného účtu mírně zvyšuje na 0,4 % HDP v roce 2018 a 0,2 % HDP v roce 2019.
Dynamický růst české ekonomiky se kladně promítá i do hospodaření sektoru vládních institucí, které v roce 2017 dosáhlo rekordního přebytku ve výši 1,6 % HDP (strukturální 1,1 % HDP). Zlepšení hospodaření významnou měrou určovaly příjmy veřejných rozpočtů, kdy daňové příjmy včetně příspěvků na sociální zabezpečení vzrostly o 7,7 %. Rekordní přebytek hospodaření se odrazil i ve výši celkového zadlužení, které meziročně pokleslo o 2,2 p. b. na 34,6 % HDP. Predikce počítá s přebytkem hospodaření v roce 2018 ve výši 1,5 % HDP a dalším poklesem dluhu pod 33 % HDP.

Rizika predikce považujeme za mírně vychýlená směrem dolů. Hlavní pozitivní riziko představuje vývoj a růstové vyhlídky ekonomik našich hlavních obchodních partnerů, neboť v eurozóně jako celku i v největších ekonomikách měnové unie dosahuje řada tzv. měkkých ukazatelů svých historicky rekordních hodnot či alespoň mnohaletých maxim. Naopak nepříznivě by růst zahraniční poptávky ovlivnily tendence k nárůstu protekcionismu či podoba budoucího uspořádání vztahů mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií v oblasti volného pohybu zboží a služeb. Negativní riziko rovněž představuje případná eskalace problémů italského bankovního sektoru nebo geopolitické faktory. Pokud jde o vnitřní rizika, tím nejvýznamnějším je nedostatek zaměstnanců s vhodnou kvalifikací, přičemž v krátkodobém horizontu nerovnováhy na trhu práce vytvářejí silný tlak na růst mezd. V případě investic je klíčové, zda se podaří obnovit investiční cyklus spojený s programovým obdobím Evropské unie pro roky 2014–2020. V neposlední řadě pak nezanedbatelné riziko představuje také pokračování rychlého růstu úvěrů na bydlení a cen nemovitostí.

MF ČR

Zadejte si poptávku zdarma, ušetřete až 40% z koncové ceny. Poptejte zdarma jakékoliv služby nebo zboží a získejte nejlepší nabídku! Poptávat můžete cokoliv, např. překlady angličtina, němčina, ruština, cestovní kanceláře, letenky, prodej a pronájem bytů v Praze, Brně, Ostravě, zateplení, stavební firmy, stavební materiál, klimatizace, solární systémy, stavební dozor, tepelná čerpadla, zednické práce, ubytování, jazykové školy, hypotéky, úvěry, reklamní agentury, tiskárny, autobazary, nová i ojetá vozidla a motocykly, náhradní díly, autodoprava, servisy, disky a pneumatiky, LPG, CNG, pojištění, leasing nebo například notářské a advokátní služby a mnoho a mnoho dalších oborů…

Poptávky zdarma se vyplatí, ale pamatujte, že nejlevnější není vždy nejlepší. Vybírejte podle referencí dodavatelů a za své peníze chtějte vždy to nejlepší, co můžete dostat.

Kategorie: Finance Domácí
Všechny kategorie: Historie Zahraničí Domácí Finance Cestování Koktejl Zdraví Auto/Moto Bydlení

reklama
Místo pro Vaši reklamu
Easytranslate24